צרו איתנו קשר:


  טלפון            נייד          אימייל 


 
   
   


ביטוח דירה


ביטוח מבנה ו/או תכולה


ביטוח מבנה וביטוח תכולת דירה מבטח את דירתך מנזקים כתוצאה מ:

ü      אש, ברק, רעם

ü      התפוצצות או התלקחות

ü      גניבה, שוד, פריצה או ניסיון לבצעם

ü      רעידות אדמה

ü      סיכוני מים ונוזלים אחרים

ü      מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה 

ü      פעולות זדון

ü      פיצוי עבור שכר דירה כתוצאה מהנזק

ü      ניתן להרחיב כיסוי - נזקי טרורביטוח צד שלישי

ביטוח לנזקי גוף ולרכוש של אדם שאינו המבוטח ובני ביתו

כגון אדם שהחליק במדרגות ביתך, או רטיבות בקירות של השכן שמקורה בנזילה מהצנרת בדירתך, וכדומה.


הרחבות


ניתן להוסיף לביטוח הדירה תאונות אישיות, חבות מעבידים, וכדומה.

פנה אלינו להגן על ביתךביטוח עסקים וחבויות
 במשפט אחד...


ביטוח עסק = ביטוח המכסה נזקים שעלולים להיגרם לעסק שלך, בעקבות שריפה, שוד, חבויות וסיכונים רבים נוספים.


חבויות = שם כללי לביטוחים שונים שהבסיס שלהם הוא הסעד שמעניקה פקודת הנזיקין למי שנפגע מעוולה אזרחית שנעשתה לו.


 והינה ההסבר...

ביטוח עסקים


מה כולל ביטוח העסקים?

כיסויים לבחירה:

  • ביטוח למבנה העסק
  • ביטוח לתכולת העסק
  • פיצוי עבור דמי שכירות - בגלל הנזק לרכוש לא ניתן להשתמש במבנה העסק
  • פיצוי להוצאות ולהפסד רווחים במקרה של השבתת העסק עקב מקרה ביטוח מכוסה
  • שמשות - פיצוי על שבר תאונתי לשמשות החלונות בעסק
  • ביטוח לכספים שנגנבו - בהעברה ובכספת
  • חומרה - מחשבים וציוד אלקטרוני
  • מאגרי מידע ותוכנות
  • חבויות בעלי העסק - אחריות בעלי העסק כלפי צד שלישי וכלפי העובדים
  • ביטוח תאונות אישיות - לבעלי העסק ולעובדים


נלגבאץ ביטוחים תתאים את ביטוח עסקים הנכון עבורך
ביטוח חבויות


ביטוח חבויות

מעניק פתרון למי שעלול להיתבע בגין רשלנותו.
הביטוח מכסה את המבוטח בהגנה משפטית ובסכום כסף שנקוב בפוליסה, אשר רכש המבוטח בעת הצטרפותו, בניכוי השתתפות עצמית.

קיימים מגוון רחב של ביטוחי חבויות.
אחד מהביטוחים הנפוצים הוא ביטוח חבות מעבידים, אשר מיועד לבעל עסק ו/או קבלן.
ביטוח זה נועד לכסות כל תביעה שהמעסיק ייתבע על ידי עובדיו, בין אם כתוצאה מתאונה או ממחלה, בתנאי שהוכח רשלנות המעסיק.
ביטוח חבות מעבידים הינו מוצר משלים לפיצויים המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי בשל תאונת עבודה או מחלת מקצוע, אשר סוגם בחוק מוגבל ושיעורים קצוב.

ביטוח נפוץ נוסף הוא ביטוח אחריות מקצועית, אשר מיועד לכל איש מקצוע העובד מול לקוחות.
ביטוח זה נועד לכסות כל תביעה שהמבוטח ייתבע על ידי צד שלישי לנזק לגוף ו/או לרכוש שנגרם לו בגין הפרת חובה מקצועית בתום לב, אשר מקורה מהווה רשלנות או טעות של המבוטח.

logo בניית אתרים