משאית חלופית ועוד...

חבילת משאית חלופית:

משאית חלופית 7.5 טון עם ארגז סגור/ארגז קירור.

שירותי דרך וגרירה:
שירותי גרירה מתקדמים, אספקת דלק, אחסנת רכב, כביש 6.

משאית חלופית 7.5 טון עם ארגז סגור/ארגז קירור:
במקרה של גנבה - מהיום הראשון ל30 ימים.
במקרה של אובדן מוחלט - מהיום הראשון ל 30 ימים.
במקרה של תאונה - מהיום השני ועד 7 ימים.

החלפת שמשות:
שמשות ללא השתתפות עצמית, כולל גומיות.